Crowdfunding i Danmark

Udbredelsen af crowdfunding er i kraftig vækst, men der har blandt markedsaktørerne været en vis usikkerhed i forhold til den danske regulering af forskellige former for crowdfunding. Med aftale om en vækstpakke fra juni 2014 aftalte regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti at igangsætte et arbejde med at undersøge mulighederne for at fremme crowdfunding i Danmark, herunder afklare hvilke eventuelle reguleringsmæssige udfordringer, der måtte findes på området. Rapporten giver en systematisk gennemgang af de reguleringsmæssige rammer for crowdfunding i Danmark.
Tema
Tour de France Grand Départ til Danmark

Den danske cykelkultur, København som verdens bedste cykelby og danskernes store begejstring for Tour de France gør Danmark til et oplagt sted at starte verdens største cykelløb. Danmark har afleveret et officielt bud på at få Tour de France Grand Départ til Danmark i 2019, 2020 eller 2020.